Binnen Duin Horst & Weide werken gemeenten, maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders en private partijen samen aan de versterking van beleefbaarheid, vitaliteit en authenticiteit van dit gebied.
 
 
 
 
Deze website is een initiatief van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. 
Leidschendam-Voorburg
telefoonnummer 14070
website  www.lv.nl
Voorschoten
telefoonnummer 14071
Wassenaar
telefoonnummer 14070
website  www.wassenaar.nl
Twitter
Volg de ontwikkelingen via Twitter:  volg ons op Twitter
Nog mooier
Samen zorgen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar voor het versterken van Duin Horst & Weide. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het herstel van het oorspronkelijke landschap in de Duivenvoordecorridor (tussen Leidschendam en Voorschoten) en aan de herinrichting van de Driemanspolder en van polder Roeleveen. Bij dit laatste project zijn ook de provincie Zuid-Holland, de waterbeheerders en de gemeenten Zoetermeer en Den Haag betrokken.

Disclaimer 
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan de redactie niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige vermelding van gegevens. Ook kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in vermelde informatie, of suggesties voor aanvulling daarvan, kunt u per e-mail sturen aan info@duinhorstweide.nl. Op het op deze website getoonde beeldmateriaal berusten rechten. Het kopiëren of gebruiken ervan is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de redactie. 


Verantwoording
De initiatiefnemers van deze website hebben geprobeerd  alle rechthebbende van beeldmateriaal gebruikt op deze site om toestemming te vragen. Mochten partijen desondanks niet instemmen met plaatsing op deze website, kunt u contact opnemen met info@duinhorstweide.nl.
 
Foto's Cultuurhistorische route: Dunea 
Foto's Balkengatroute en Weipoortroute: Claudia Thunnissen en Agnes van de Krogt

Bij de teksten over de landgoederen is gebruik  gemaakt van Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland.
©2004 www.kasteleninzuidholland.nl.