Binnen Duin Horst & Weide werken gemeenten, maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders en private partijen samen aan de versterking van beleefbaarheid, vitaliteit en authenticiteit van dit gebied.
 
 
 
 

Hier vindt u een beknopte toelichting op de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duin Horst & Weide. 
Gezamenlijk moeten ze de ambitie voor een vitaal, authentiek en beleefbaar Duin Horst & Weide waarmaken.

Noorthey: bakermat van voetbal in Nederland


Ruim zeventig jaar onderwijs op het hoogste niveau. Aan jongens. Zelfs aan een leerling 'met koninklijk bloed'. Voeg daarbij leraren met een passie. En daar is de ideale mix: leren, studeren en ontspannen. Dat laatste vooral door sport. Want jongenskostschool Noorthey (1820 - 1882) speelde een belangrijke rol
lees verder...
Een groene entree naar Duin Horst & Weide
 
Dit project voorziet in een verbetering van het padenverloop, optimalisatie van de overgang van Koekamp naar het Haagse Bos en verbetering van de overgang van KJ-plein naar Koekamp. De bedoeling is meer openbaar verblijfsgebied in Koekamp te realiseren en om de waterpartijen en de oevers te herstellen.

lees verder...
Meijendel Zuid
 
Dit project voorziet in een viertal verbeteringen:
 
Het realiseren van een ontbrekende schakel in de Noordzeeroute waardoor deze fietsroute op een meer logische wijze doorgetrokken wordt. Het doel is om het eind van het fietspad bij de tramlus te verbinden met het bestaande fietspad over de Harstenhoekweg. lees verder...
Rondje Meerpolder
 
Doel van dit project is een verbinding realiseren tussen het Polderpad, het Stompwijkse pad en het Buytenpark, waardoor het ‘rondje Meerpolder’ wordt gecompleteerd.
 
Er wordt een fietspad aangelegd tussen het Polderpad en het Stompwijksepad, via de dijk. Deze maatregelen zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma Buytenpark. lees verder...
Fietspaden Nieuwe Driemanspolder
 
Dit fietsproject bestaat uit de aanleg van fietspaden in de Nieuwe Driemanspolder. Deze nieuwe polder wordt de komende jaren ingericht als natuur- en recreatiegebied en wordt geschikt gemaakt voor waterberging (piekberging). Om het nieuwe natuur- en recreatiegebied toegankelijk te maken wordt elf kilometer fietspad aangelegd en worden acht fietsbruggen gerealiseerd. lees verder...
Muurschilderingen tunnels Hollandse Banen
 
Op 8 juli is de laatste hand gelegd aan de muurschildering in de tunnel Kniplaan/ Veurseweg in Voorschoten. Eind juni was de schildering in de tunnel aan de Raaphorstlaan/ Houtlaan in Wassenaar al klaar. De kleurrijke schilderingen zijn aangebracht door GOMAD graffix street artists in opdracht van de Landschapstafel Duin Horst & Weide lees verder...
Mountainbikeroute Duin Horst & Weide
 
Het eindresultaat is een netwerk van circa 60 km aan mountainbikeroutes binnen ‘groot’ Duin Horst & Weide. Dit netwerk verbindt bestaande MTB-routes (Uithof, Buytenpartk, Katwijk) en nieuwe routes.  Hiermee worden dus niet alleen nieuwe MTB-mogelijkheden aangeboden, maar krijgen ook bestaande voorzieningen een impuls. Mountainbiken wint steeds meer aan populariteit. lees verder...
Loo Zone Vitaal
 
Een uitnodigende drie km lange fiets- en wandelroute tussen het Haagse Bos en de Vliet die de stad-land verbinding naar het regiopark DHW versterkt. Met aandacht voor de historische zichtlijn tussen het koninklijk paleis Huis ten Bosch en het Zocher monument bij Vreugd & Rust lees verder...
Prins Frederiksparkenroute
 
Het Frederiksparkenproject omvat de aaneenschakeling van negen landgoederen en de unieke verbindende routes daartussen. De parkenroute biedt de kans om de opeenvolging van landschappen vanaf de binnenduinrand tot de Oranjepolder te ontdekken.
lees verder...
Er zijn nog 8 volgende projecten in deze publicatielijst. lees verder...